29 augustus 2016

Boekbeschrijvingen

Zoals een adviesbureau betaamd, zijn we ook goed op de hoogte van de vakliteratuur. Jaarlijks zorgen we ervoor dat we de belangrijkste nieuwe werken in ons bezit krijgen en nieuwe ideeën evalueren en op bruikbaarheid toetsen. Van ieder boek dat we aan onze bibliotheek toevoegen maken we een kort verslag. U vindt de samenvattingen op deze pagina, gesorteerd op jaar van uitgave van het boek. Mocht u geïnteresseerd zijn in onze mening over een boek, maar de samenvatting niet op deze pagina kunnen vinden, laat het ons dan weten. Bekijk deze pagina gesorteerd op [alfabet|publicatiejaar].

Software Reliability and Testing

0818668520Bevat 14 gortdroge verhandelingen met een hoog academisch gehalte over diverse onderwerpen die iets met de kwaliteit van software te maken hebben. Ook met de beste wil is het moeilijk voor te stellen dat de auteur met dit boek een bijdrage aan het testvak heeft willen geven.

1 | Hoang Pham | 1995 | ISBN 0-8186-6852-0 | Engels

Lees verder →

Software Testing: A Craftsman’s Approach

084937345XGaat uitgebreid in op de theoretische aspecten van het testen, waaronder de diverse testtechnieken. Onderscheidt zich door de duidelijke voorbeelden die voor de verschillende testtechnieken worden aangehaald en de richtlijnen die worden aangegeven voor het gebruik van de technieken.

Paul C. Jorgensen | 1995 | ISBN 0-8493-7345-X | Engels

Lees verder →

Software Testing in the Real World

0201877562Beschrijft een aanpak voor het in de praktijk brengen van het testen van software door het integreren van mensen, middelen, methoden en meetinstrumenten. Dit boek is bedoeld voor een breed publiek, waaronder kwaliteitsmanagers, testers en ontwikkelaars van software. Besteedt uitgebreid aandacht aan het verbeteren van het testproces.

Edward Kit is een internationaal bekende spreker.

8 | Edward Kit | 1995 | ISBN 0-201-87756-2 | Engels

Lees verder →

Kwaliteitszorg door Acceptatietesten

9055900036Sluit aan op de methodiek zoals deze reeds door de auteur in Testen van Informatiesystemen werd neergezet, maar is met name bedoeld voor de gebruikersorganisatie, die met dit boek een handvat kan hebben bij het opzetten van een testorganisatie waarmee een adequaat niveau van de informatiesysteem kan worden gerealiseerd.

Klaas Mors | 1994 | ISBN 90-5590-003-6 | Nederlands

Lees verder →

Software Testing

0077074661Dit boek vormt een inleiding tot het testvak, met de belangrijkste onderwerpen uit o.a. de werken van Myers, Hetzel en Beizer. Hoewel dit boek geen nieuwe kijk op het testvak pretendeert, is het door de schrijfwijze en onderwerpen geschikt voor een breed publiek, zoals studenten, aankomende testers en anderen, die een globaal overzicht zoeken van de onderwerpen die tijdens het testen aan bod komen.

Marc Roper is docent computerwetenschappen aan de universiteit van Strathclyde.

Marc Roper | 1994 | ISBN 0-07-707466-1 | Engels

Lees verder →

Testen van informatiesystemen

9071996263Geeft een overzicht van alle activiteiten en aandachtspunten die tijdens het inrichten en uitvoeren van een testtraject aan bod kunnen komen en vormt daarmee een van de weinige Nederlandstalige werken over het testvak. Is opgezet aan de hand van de ervaringen die Cap Volmac met cursisten heeft opgedaan en is daarom wat toegankelijker dan Testen volgens TMap.

Klaas Mors is een bekende verschijning in de Nederlandse testwereld en kan borgen op een uitgebreide ervaring.

Dit boek van Klaas Mors en Eli Diemer is in 1999 opgevolgd door een gelijknamig boek Testen van informatiesystemen van Eli Diemer. De inhoud en opzet van deze nieuwe druk van Eli Diemer is dusdanig veranderd dat er met recht van een nieuw boek gesproken kan worden.

Klaas Mors en Eli Diemer | 1994 | ISBN 90-71996-26-3 | Nederlands

Lees verder →

Testing Computer Software

1850328471Dit boek beschrijft een methode voor het op effectieve wijze in de praktijk brengen van het testen van software en gaat in op het zo snel mogelijk vinden van de belangrijkste fouten en het komen tot een effectief testplan. Het is een van de weinige werken op dit gebied die vergelijkingen trekt verschillende testmethoden en van elk van de beschreven methoden de voor- en nadelen kenbaar maakt.

De auteurs hebben op testgebied hun sporen met name bij bedrijven in Silicon Valley verdiend.

Cem Kaner, Jack Falk en Hung Quoc Nguyen | 1993 | ISBN 1-85032-847-1 | Engels

Lees verder →