29 augustus 2016

Boekbeschrijvingen

Zoals een adviesbureau betaamd, zijn we ook goed op de hoogte van de vakliteratuur. Jaarlijks zorgen we ervoor dat we de belangrijkste nieuwe werken in ons bezit krijgen en nieuwe ideeën evalueren en op bruikbaarheid toetsen. Van ieder boek dat we aan onze bibliotheek toevoegen maken we een kort verslag. U vindt de samenvattingen op deze pagina, gesorteerd op jaar van uitgave van het boek. Mocht u geïnteresseerd zijn in onze mening over een boek, maar de samenvatting niet op deze pagina kunnen vinden, laat het ons dan weten. Bekijk deze pagina gesorteerd op [alfabet|publicatiejaar].

Software Testing: A Craftsman’s Approach

084937345XGaat uitgebreid in op de theoretische aspecten van het testen, waaronder de diverse testtechnieken. Onderscheidt zich door de duidelijke voorbeelden die voor de verschillende testtechnieken worden aangehaald en de richtlijnen die worden aangegeven voor het gebruik van de technieken.

Paul C. Jorgensen | 1995 | ISBN 0-8493-7345-X | Engels

Lees verder →

Testen volgens TMap

9072194330Geeft een overzicht van alle activiteiten en aandachtspunten die tijdens het inrichten en uitvoeren van een testtraject aan bod kunnen komen en wordt door velen gezien als hét Nederlandstalige standaardwerk over het testvak. Is in vergelijking met veel andere boeken over testen meer methodisch opgezet maar daardoor minder toegankelijk voor studenten en anderen die willen kennismaken met het testvak.

Martin Pol was als adviseur en testmanager werkzaam bij IP/Informatica Projectgroep, hierna IQUIP geheten en daarna opgeslokt door Sogeti. Hij heeft nu een eigen bedrijf in kwaliteitszorg, Polteq IT Services. Erik van Veenendaal is ook zelfstandig gegaan met Improve QS.

8 | Martin Pol, Ruud Teunissen en Erik van Veenendaal | 1995 | ISBN 90-72194-33-0 | Nederlands

Lees verder →

The Craft of Software Testing, including object-based en object-oriented testing

0131774115Beschrijft het testen van programma’s tot op detailniveau en geeft een groot scala aan practische voorbeelden. De besproken technieken zijn alle zeer geschikt voor het uitvoeren van testen door testers/ontwikkelaars, waarbij de ontwikkelaars tevens een groot aantal technieken krijgen aangereikt om hun eigen software ontwikkeling beter beheerst te maken.

Brian Marick is er met dit boek in geslaagd, om alle technische facetten van systeemtesten in één werk beschikbaar te maken.

Brian Marick | 1995 | ISBN 0-131-77411-5 | Engels

Lees verder →

Kwaliteitszorg door Acceptatietesten

9055900036Sluit aan op de methodiek zoals deze reeds door de auteur in Testen van Informatiesystemen werd neergezet, maar is met name bedoeld voor de gebruikersorganisatie, die met dit boek een handvat kan hebben bij het opzetten van een testorganisatie waarmee een adequaat niveau van de informatiesysteem kan worden gerealiseerd.

Klaas Mors | 1994 | ISBN 90-5590-003-6 | Nederlands

Lees verder →

Software Testing

0077074661Dit boek vormt een inleiding tot het testvak, met de belangrijkste onderwerpen uit o.a. de werken van Myers, Hetzel en Beizer. Hoewel dit boek geen nieuwe kijk op het testvak pretendeert, is het door de schrijfwijze en onderwerpen geschikt voor een breed publiek, zoals studenten, aankomende testers en anderen, die een globaal overzicht zoeken van de onderwerpen die tijdens het testen aan bod komen.

Marc Roper is docent computerwetenschappen aan de universiteit van Strathclyde.

Marc Roper | 1994 | ISBN 0-07-707466-1 | Engels

Lees verder →

Testen van informatiesystemen

9071996263Geeft een overzicht van alle activiteiten en aandachtspunten die tijdens het inrichten en uitvoeren van een testtraject aan bod kunnen komen en vormt daarmee een van de weinige Nederlandstalige werken over het testvak. Is opgezet aan de hand van de ervaringen die Cap Volmac met cursisten heeft opgedaan en is daarom wat toegankelijker dan Testen volgens TMap.

Klaas Mors is een bekende verschijning in de Nederlandse testwereld en kan borgen op een uitgebreide ervaring.

Dit boek van Klaas Mors en Eli Diemer is in 1999 opgevolgd door een gelijknamig boek Testen van informatiesystemen van Eli Diemer. De inhoud en opzet van deze nieuwe druk van Eli Diemer is dusdanig veranderd dat er met recht van een nieuw boek gesproken kan worden.

Klaas Mors en Eli Diemer | 1994 | ISBN 90-71996-26-3 | Nederlands

Lees verder →

Testing Computer Software

1850328471Dit boek beschrijft een methode voor het op effectieve wijze in de praktijk brengen van het testen van software en gaat in op het zo snel mogelijk vinden van de belangrijkste fouten en het komen tot een effectief testplan. Het is een van de weinige werken op dit gebied die vergelijkingen trekt verschillende testmethoden en van elk van de beschreven methoden de voor- en nadelen kenbaar maakt.

De auteurs hebben op testgebied hun sporen met name bij bedrijven in Silicon Valley verdiend.

Cem Kaner, Jack Falk en Hung Quoc Nguyen | 1993 | ISBN 1-85032-847-1 | Engels

Lees verder →