29 augustus 2016

Boekbeschrijvingen

Zoals een adviesbureau betaamd, zijn we ook goed op de hoogte van de vakliteratuur. Jaarlijks zorgen we ervoor dat we de belangrijkste nieuwe werken in ons bezit krijgen en nieuwe ideeën evalueren en op bruikbaarheid toetsen. Van ieder boek dat we aan onze bibliotheek toevoegen maken we een kort verslag. U vindt de samenvattingen op deze pagina, gesorteerd op jaar van uitgave van het boek. Mocht u geïnteresseerd zijn in onze mening over een boek, maar de samenvatting niet op deze pagina kunnen vinden, laat het ons dan weten. Bekijk deze pagina gesorteerd op [alfabet|publicatiejaar].

Testwoordenboek

9490986018Er zijn situaties denkbaar waarin een tester een beroep wil doen op een vaktechnisch woordenboek, zoals bij een communicatief conflict, nieuwsgierigheid naar de oorsprong van een woord, het zoeken naar synoniemen of het vertalen van of naar het Engels. Voor die situaties hebben Van Veenendaal en Posthuma hun Testwoordenboek gepubliceerd. Het is een compact boekje geworden dat in beginsel Engelstalig is opgezet maar waarbij voor ieder woord een Nederlandse vertaling is opgenomen.

De auteurs hebben bij het samenstellen van dit boek gebruik gemaakt van de ISTQB syllabi en woordenlijsten en dat maakt het testwoordenboek in beginsel een autoritief werk. Het lijkt er echter op dat er niet al te ver buiten het ISTQB domein is gezocht omdat je veelvoorkomende TMap en TestFrame woorden niet in dit boek terug vindt. ‘Datacombinatietest’, ’testvorm’ en ‘uitgangssituatie’ zoek je bijvoorbeeld tevergeefs.

Ieder Engelstalig woord is met een Nederlandse vertaling opgenomen. De vertaling van de Engelstalige woorden doen echter bij tijd en wijle nogal krampachtig aan. Zo is ‘installation wizzard’ vertaald in ‘installatie wizzard’ (in plaats van ‘installatieassistent’) en ‘failure mode’ in ‘foutmode’ (in plaats van ‘faalwijze’). Deze twee voorbeelden horen echter nog tot de minder opvallende. Nederlandse vertalingen als ‘arc testen’, ‘foutzaaien’ en ‘bebugging’ zijn heel schrijnend.

Bij veel woorden is een verwijzing opgenomen naar andere, bijbehorende woorden zoals synoniemen of alternatieven. Een gemis hierbij is het ontbreken van paginanummers bij verwijzingen. Bij het zoeken naar een Nederlandse term moet daarom eerst in de bijlage de Engelse term worden opgezocht en dan moet er zonder hulp van paginanummers gebladerd worden naar de Engelse term.

Een groot aandeel van ons werkgebied valt binnen de (technische) communicatie en een gemeenschappelijk idioom is hierbij onontbeerlijk. Dit testwoordenboek hoort dan ook op het bureau van iedere testprofessional. Wel kijken we uit naar een tweede herziene druk waarin de kritieken zijn verwerkt.

8 | Erik van Veenendaal en Meile Posthuma | 2010 | ISBN 94-90-98601-8 | Engels/Nederlands

Lees verder →

Testen van ketens met TMap Next

9072194950Het testen van ketens van applicaties, systemen en bedrijfsprocessen is in de praktijk een moeizaam voor te bereiden, lastig uit te voeren maar ook heel betrokken en dankbaar testproces. Veel personen en organisatieonderdelen spelen hierbij een rol en de resultaten zijn vaak opmerkelijk. Voor een testprofessional is een ketentest dan ook vaak het kersje op de taart.

Zo dynamisch en rendabel de praktijk is, zo platgeslagen is het onderwerp in dit boek. ‘Testen van ketens met TMap Next’ lijkt het resultaat van een soort ‘boekschrijfproject’ waarbij een horde academisch geschoolde manuscriptschrijvers allerlei bullets, keywords en oneliners heeft aangeleverd die later zijn gegroepeerd tot paragrafen, onderwerpen, pagina’s en hoofdstukken. Hoewel er inhoudelijk duidelijk veel kennis is ingebracht is de leesbaarheid en toepasbaarheid door de vele afkortingen, tabellen, opsommingen, definities en herdefinities, halve zinnen en contextloze stellingen dramatisch slecht.

Het zou niet eerlijk zijn om te stellen dat dit boek de moeite van het lezen niet waard is, daarvoor is er te veel herbruikbare kennis in verwerkt. Maar echt gemakkelijk is dat lezen niet en een succesnummer lijkt de mix tussen het testen van ketens en TMap Next dan ook niet te zijn.

4 | Rob Smit en Rob Baarda | 2009 | ISBN 90-72194-95-0 | Nederlands

Lees verder →

Agile Testing A Practical Guide for Testers and Agile Teams

0321534468Er valt een hoop te zeggen voor een meer informele, mensgeorienteerde testaanpak, zeker als dit ook nog eens de efficientie en effectiviteit ten goede komt. Zo’n aanpak valt of staat natuurlijk met de precieze uitvoering ervan: in een onervaren organisatie wordt ‘flexibiliteit’ al snel verward met ‘doe maar wat’. Lisa Crispin en Janet Gregory hebben beide volgens eigen zeggen meer dan tien jaar ervaring met ‘agile testing’ en zijn niet bang om in deze valkuilen te stappen. Het boek Agile Testing beschrijft hun visie op dit onderwerp.

Lisa Crispin en Janet Gregory | 2009 | ISBN 0-321-53446-8 | Engels

Lees verder →

The Tester’s Pocketbook

0956196200Sommige boeken vallen op door hun titel of de naam van de auteur. Dit boek valt op door het formaat: 10x18cm en nog geen 90 pagina’s. Toch is het wat de auteur betreft niet het formaat dat spannend is maar de inhoud. Het boek gaat in op de basis van wat testen testen maakt. Diverse stellingen en definities passeren de revue in een wat lijkt vlot geschreven tempo.

Paul Gerrard beschrijft in “The Tester’s Pocketbook” op een erg leuke manier hoe een testaanpak opgesteld kan worden aan de hand van 16 axioma’s. Deze axioma’s geven ons stof tot nadenken om helder voor de bril te krijgen wie de spelers zijn in het testtraject, welke prioriteiten te kiezen, hoe en wanneer te accepteren enzovoorts. Alhoewel Paul aangeeft dat dit boek ook geschikt is voor de beginnende tester, lijkt toch enige ervaring en kennis van testen een vereiste om de axioma’s goed te kunnen plaatsen.

Al met al een erg leuk en vlot geschreven praktisch boekje voor iedere testprofessional.

Paul Gerrard | 2009 | ISBN 0-956-19620-0 | Engels

Lees verder →

Reviews in de praktijk

9012580625Heeft als ondertitel ‘Testen aan de voorkant’ en is volgens de achterflap bedoeld voor IT’ers die met reviews te maken hebben en er meer over willen weten. Het boek beschrijft het onderwerp reviews met een ruime penseel, van achtergrondinformatie uit de IEEE 1028 standaard, implementatieaspecten en rolbeschrijvingen tot praktische adviezen en formuliervoorbeelden en is hiermee aanzienlijk beter toepasbaar dan Software Inspection van Gilb en Graham.

Ons enige punt van kritiek is het ontbreken van een volledig overzicht van inspectieregels, toe te passen tijdens de inspectievoorbereiding. De afwezigheid hiervan is schijnbaar tijdens het reviewen van dit boek over het hoofd gezien.

8 | Jan Jaap Cannegieter, Erik van Veenendaal, Eric van der Vliet en Mark van der Zwan | 2008 | ISBN 90-12-58062-5 | Nederlands

Lees verder →

Testen2.0 De praktijk van agile testen

9012580618Wanneer je een boek ‘Testen2.0’ noemt en het begint met ‘Tijd voor het nieuwe testen’ dan leg je de lat hoog. Agile testen is hot, dat zal niemand ontgaan. Met het agile manifesto word je te pas en te onpas om je oren geslagen, zelfs in TMap Next. Een precieze instructie voor het bedrijven van agile testen is er echter niet, ruimte genoeg dus voor een boek waarin dat uitgebreid en in overdraagbare zin wordt beschreven. Helemaal uit de verf komt dat niet. Er worden veel goede eigenschappen van het agile testen genoemd maar het wordt veel aan de lezer overgelaten om uit te vinden hoe dat gestalte gegeven moet worden.

Met de zinsneden ‘ook hebben we geen volledige beschrijving van de implementatie [..] geschreven’ en ‘[..] dit boek is geen methodische behandeling [..]’ lijken er tegenstrijdige belangen zijn geweest waardoor de volledigheid van Testen2.0 in het gedrang is gekomen. Het boek vormt echter een fraai ingrediënten­overzicht waar een tester met een praktische insteek goed z’n voordeel mee kan doen.

Anko Tijman is één van Neerlands bekendste agile testers, werkzaam bij Ordina en veelvuldig gespot op testforum.nl.

5 | Anko Tijman, Eric Jimmink e.a. | 2008 | ISBN 90-12-58061-8 | Nederlands

Lees verder →

TMap Next Business Driven Test Management

9072194923Hoewel de meningen erover verdeeld zijn of de ‘actualisering’ van TMap in 2006 zinvol is geweest, is er met de publicatie van deze loot aan de TMap Next-stam niets mis. Omdat het boek voor een groot deel bestaat uit beknopte samenvattingen van eerdere teksten uit TMap Next voor resultaatgericht testen maar het aantal pagina’s beperkt is gehouden, is zowaar een leesbaar geheel ontstaan dat, onderschreven door de achterflap, precies tegemoet komt aan de behoefte van de doelgroep van TMap Next: testmanagers.

Het is wat onduidelijk waarom er voor deze uitdunning vijf auteurs nodig zijn geweest, maar in alle redelijkheid lijkt Sogeti er nu in geslaagd om met dit boek een eerbetoon aan het oorspronkelijke Testen volgens TMap te geven.

7 | Leo van der Aalst, Rob Baarda, Ewald Roodenrijs, Johan Vink en Ben Visser | 2008 | ISBN 90-72-19492-3 | Nederlands

Lees verder →